Kollektivkonferansen logo
parallellsesjon 2: "Korona har endret måten vi reiser på?"

Ved spørsmål om arrangementet, kontakt:

Elisabeth Helene Berge
Kollektivtrafikkforeningen
Epost: elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no
Tlf: +47 930 89 454