Kollektivkonferansen logo
parallellsesjon 3: "Et hav av data - utnytter vi..."

Ved spørsmål om arrangementet, kontakt:

Elisabeth Helene Berge
Kollektivtrafikkforeningen
Epost: elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no
Tlf: +47 930 89 454